Piotr Skubiszewski

Przewodniczący Klubu Radnych Nasz Ursynów.

 

Absolwent UW, SGH, stypendysta London School of Economics (Hansard Scholarship Programme). W ramach programu Francis Vals Fund w 2006 r. odbył półroczny staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Strasburgu.

Wybrany na radnego dzielnicy trzykrotnie w latach 2002, 2006 i 2010.

 

www.skubiszewski.pl