Lech Królikowski

Głowacz

Lech Królikowski – Dr hab. inż., rektor i profesor Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia; wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk, a także Najwyższej Izby Kontroli; prezes (od 1993 r.) Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Jest autorem (lub współautorem) jedenastu książek w tym dziesięciu tematycznie związanych z Warszawą, m.in.: I Warszawę nie od razu zbudowano, Szkolnictwo dawnej Warszawy, Globalizacja a rozwój Warszawy. Opublikował także ponad 200 artykułów, zamieszczonych w pismach naukowych,  wydawnictwach popularnych i tzw. prasie lokalnej.

 

W 1990 r. wybrany został pierwszym burmistrzem ówczesnej dzielnicy-gminy Warszawa-Mokotów. W odrodzonym samorządzie terytorialnym po raz trzeci sprawuje funkcję radnego. Jest inicjatorem wielu pomysłów dotyczących stolicy, w tym m.in. wielkomiejskiego zagospodarowania Łuku Siekierkowskiego, utworzenia Międzynarodowych Targów Warszawskich w rejonie Wyczółek, tzw. mostu na zaporze i innych.

 

Komisje:

- Komisja Architektury, Budownictwa, Strategii Rozwoju i Ekologii,

- Komisja Budżetu i Finansów,

- Komisja Gospodarki Komunalnej i Transportu

 

 

Dyżur:

dyżur: po uprzednim umówieniu się telefonicznym 0 22 545 71 23 l.krolikowski@wp.pl, Urząd Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61.