Katarzyna Władyka

Katarzyna Władyka Katarzyna Władyka, 34 lata. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Podyplomowych Studiów Gender Studies oraz Studiów Doktoranckich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2009 roku uzyskała tytuł doktorski.

Od blisko 10 lat pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. Pełni funkcję koordynatorki Podyplomowych Studiów Gender Studies tj. Studiów nad  Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci.

Aktywistka ruchów kobiecych i emancypacyjnych. Członkini Porozumienia Kobiet oraz współorganizatorka Manif z okazji 8 marca.

Prywatnie samodzielna mama nastolatka i zapalona działkowiczka. Kocha dobrą literaturę i okolice Kopy Cwila, gdzie mieszka od ponad 30 lat.

Komisje:
- Wychowania i Oświaty.

Dyżur:
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61, pok. 229 (16.00).