Dr hab. inż. Lech Królikowski

Rektor i profesor Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia. Wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk, a także Najwyższej Izby Kontroli; prezes (od 1993 r.) Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Jest autorem wielu książek i publikacji nt. Warszawy. W 1990 r. wybrany został pierwszym burmistrzem Mokotowa. Był radnym w latach 1990-1998 i od 2006 do dziś.