Daniel Głowacz

Głowacz

Daniel Głowacz

ekspert ds. bezpieczeństwa, Radny Dzielnicy Ursynów.

37 lata – wykształcenie wyższe, w zakresie zarządzania organizacją, a także w zakresie prawa i administracji. Ukończone Krajowe Centrum Edukacji Europejskiej. Jako wiceprezes Stowarzyszenia Pro-Europa promował idee wejścia Polski do UE. Z racji wykonywanego zawodu (oficer Policji) jest szczególnie zainteresowany aspektami szeroko rozumianego bezpieczeństwa zwłaszcza w wymiarze lokalnym.Od 2006 r. Radny Dzielnicy Ursynów. W pracach Rady szczególnie zaangażowany w powstanie „Parku Lasek Brzozowy” i rozbudowę szkoły przy ul. Lokajskiego oraz zagadnienia dot. bezpieczeństwa m.in. inicjatywę utworzenia Prokuratury i Komendy Rejonowej Policji -Ursynów. Bezpartyjny zwolennik rozwoju samorządności lokalnej. Członek Zarządu Stowarzyszenia „Nasz-Ursynów.”

Komisje w Radzie Dzielnicy Ursynów:

Dyżur: w każdy drugi poniedziałek miesiąca godz.17.00 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61, pok. 229. W zależności od potrzeb Mieszkańców, termin do ustalenia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Zespołem Obsługi Rady (tel.: +48 (022) 545 71 23).